Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

P. Daemen BV neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op velerlei wijzen. Lees hieronder meer.

Wat is MVO?

MVO staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van een bedrijf. Dat kunnen medewerkers of klanten zijn, maar bijvoorbeeld ook omwonenden, leveranciers, investeerders en ook ‘de maatschappij’ in algemene zin.

Het is voor bedrijven belangrijk om het gesprek aan te gaan met hun stakeholders. Zo krijgt een bedrijf inzicht in de gevolgen van een beslissing voor anderen. Ook is het belangrijk dat het bedrijf transparant is over zijn activiteiten en de maatschappelijke effecten hiervan.

MVO gaat niet alleen over het verduurzamen van de bestaande bedrijfsactiviteiten. Veel bedrijven gaan een stap verder en richten zich op nieuwe markten en businessmodellen gericht op winst voor mens, maatschappij en milieu.

Milieu

Naast proactief investeren in milieuvriendelijk transportmiddelen met EEV en Euro 6 investeert P. Daemen BV ook in PIEK (geluidarm).

Lokale doelen

P. Daemen BV ondersteunt diverse lokale doelen, zoals het KVW Maasbree, een stichting die er voor zorgt dat kinderen een geweldige week beleven. Daarnaast ondersteunen we ook de Kids and Family Care Foundation, dat is een stichting welke zich ten doel stelt een bijdrage te leveren om probleemkinderen en probleemgezinnen opnieuw in balans te brengen.

Verenigingen

Daarnaast is P. Daemen BV vertegenwoordigd in het verenigingsleven. Wij sponsoren lokale (sport-) verenigingen met bijdragen. En natuurlijk spant P.Daemen BV zich in om een goed sociaal kader te scheppen door het behouden van korte lijnen en persoonlijke contacten.

Specialisatie

Vanaf de verhuizing in 1991 is P. Daemen BV zich steeds meer gaan richten op het vervoer van levensmiddelen. Zo ontstonden uiteindelijk de groepen ‘droge kruidenierswaren’, ‘gekoeld’ en ‘diepvries’. In 1999 nam de derde generatie Daemen de leiding over. Vanaf dit moment werden de verschillende specialisaties verder ontwikkeld. P. Daemen BV ging zich bovendien steeds verder richten op het bieden van een compleet logistiek pakket op maat voor klanten.

Locatie

Int. Transportbedrijf P. Daemen BV

Groesweg 31 5993 NN  Maasbree

Neem contact met ons op!

11 + 4 =